Скоби за вътрешни батерии

Опорни конзоли за вътрешни тръби