Förstärkta svänghjulsbultar

Förstärkta bultar för svänghjul