Specifične rukavice za automobile

Okovani silikon ili metalni rukavci specifični za automobile, koji se mogu koristiti i za prolaz vode i prolaz zraka
Filter za osjetnik tlaka, manometar filtra senzori tlaka

Filter za osjetnik tlaka, manometar filtra

14,20 €
  • Samo na webu