Unutarnje čistilo

Klasični unutarnji wastegate sa štapom