שרוולים ספציפיים למכוניות

שרוולים מחוזקים מסיליקון או מתכת ספציפיים למכוניות, שמישים גם למעבר מים וגם אוויר