Električne žice i kablovi

Automobilske električne žice i kabeli s jednostrukom i dvostrukom izolacijom

Stezaljka za bateriju za brzo otpuštanje negativnog pola

13,00 €