Električne žice i kablovi

Automobilske električne žice i kabeli s jednostrukom i dvostrukom izolacijom

Stezaljka za bateriju za brzo otpuštanje negativnog pola

13,00 €
Terminal akumulatora s osiguračem s pozitivnim polom. Električne žice i kabeli

Terminal baterije s osiguračem na pozitivnom polu

49,00 €