Ventili za glavu i njihove dijelove

Ventili ispitani u čeliku ili nimonskom