Vàlvules de capçal i els seus components

Vàlvules de capçal en acer o nimòniques