Βαλβίδες κεφαλής και τα εξαρτήματά τους

Βαλβίδες κεφαλής από χάλυβα ή νιμονικό