Cijevi za gorivo - naftno-pletene kočnice i zrakoplovna oprema

Cijevi za gorivo - naftne pletenice i pripadajuće zrakoplovne armature