Σωλήνες καυσίμου, πλεγμένο λάδι και αεροναυτικά εξαρτήματα

Πλεκτοί σωλήνες φρένων καυσίμου - λαδιού και σχετικά αεροναυτικά εξαρτήματα