Αγωγοί καυσίμου - φρένα πλεγμένα με πετρέλαιο και αεροναυτικά εξαρτήματα

Σωλήνες καυσίμου - φρένα πεπλατυσμένου πετρελαίου και συναφή αεροναυτικά εξαρτήματα