Маркучи за гориво, плетени маслени и аеронавигационни фитинги

Гориво - масло - плетени спирачни тръби и съответните аеронавигационни фитинги