Pastiprināti atbalsti, pārnesumu sviras

Pastiprinātas motora stiprinājumi un pārnesumu pārslēgšanas sviras ir regulējamas ar unibal.