Pastiprinātas kabeļu saites uzmavām

Pastiprināti skavas uzmavu pievilkšanai ar augstu spiedienu