FORTROLIGHEDSPOLITIK

Disse oplysninger gives i overensstemmelse med art. 13 i forordning 2016/679 (GDPR), i henhold til art. 13 i lovdekret nr. 196/2003 (Code vedrørende beskyttelse af personoplysninger) og vedrører alle personoplysninger, der behandles på den måde, der er angivet nedenfor.

INDEHAVEREN AF BEHANDLING

Den dataansvarlige for de indsamlede personlige data er ProtoXide di Perfetti Tiziano , beliggende i via Martiri di cefalonia 25-1 Massa 54100 (MS).

De afgivne personoplysninger kan videregives til passende udpegede modtagere, som vil behandle dataene som databehandlere og/eller som ansvarlige for at overholde kontrakter eller relaterede formål.

Den komplette liste over databehandlere og personer med ansvar for behandling af personoplysninger kan rekvireres ved at sende en specifik anmodning til e-mailadressen [indsæt e-mail]

OVERFØRSEL AF DATA

I tilfælde af at personoplysninger overføres uden for Den Europæiske Union til tekniske og operationelle formål og for at sikre høj kontinuitet i tjenesten, sikrer den dataansvarlige, at overførslen er baseret på en tilstrækkelighedsbeslutning fra Kommissionen, til den for at sikre at beskyttelsesniveauet for enkeltpersoner garanteret af gældende lovgivning og i særdeleshed af EU-forordning 2016/679 ikke påvirkes.

INDSAMLEDE DATA

De behandlede personoplysninger indsamles som leveret direkte af den interesserede part eller indsamles automatisk.

De data, der afgives direkte af den interesserede part, er alle personoplysninger, der gives til den dataansvarlige på nogen måde, direkte af den interesserede part.

De data, der indsamles automatisk, er navigationsdata. Sådanne data, selvom de ikke er indsamlet for at blive forbundet med brugerens identitet, kan indirekte, gennem behandling og tilknytning til data indsamlet af den dataansvarlige, tillade deres identifikation.

Efter udsendelse af nyhedsbreve gør den anvendte platform det muligt at registrere åbningen af en besked og de klik, der foretages i selve nyhedsbrevet, sammen med detaljer vedrørende IP og den anvendte browser/enhed. Indsamlingen af disse data er afgørende for driften af den implicitte fornyelse af behandlingssystemer (se punktet Behandlingsmetoder) og en integreret del af driften af afsenderplatformen.

FORMÅL MED BEHANDLING

Levering af personoplysninger har som retsgrundlag for behandlingen af kontraktlige eller prækontraktuelle krav eller opfyldelse af juridiske forpligtelser, som den dataansvarlige er underlagt. Af denne grund kan enhver afvisning af at behandle eller svigt, unøjagtig eller delvis levering af data resultere i umuligheden af en korrekt levering af tjenesten eller umuligheden for den dataansvarlige at reagere på anmodninger om oplysninger sendt af den interesserede.

Udlevering af data med det formål at sende nyhedsbreve til salgsfremmende, kommercielle, informations- eller forskningsformål er valgfri, og afvisningen af at give det relative samtykke til behandlingen vil gøre det umuligt at blive opdateret om kommercielle initiativer og/eller salgsfremmende kampagner for at modtage tilbud eller andet reklamemateriale.

TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

Den interesserede part kan tilbagekalde sit samtykke til at modtage salgsfremmende og kommerciel kommunikation med det samme ved at sende en anmodning til e-mailadressen [indsæt e-mail] eller ved at klikke på det relevante afmeldingslink, der kan findes i sidefoden af hver modtaget salgsfremmende og kommerciel e-mail.

MODTAGERE

De afgivne personoplysninger kan videregives til passende udpegede modtagere, som vil behandle oplysningerne som databehandlere og/eller som ansvarlige.

Den dataansvarlige videregiver ikke nogen af de registreredes oplysninger til tredjemand uden deres samtykke, undtagen hvor det er påkrævet ved lov. Under alle omstændigheder er spredning af behandlede personoplysninger udelukket. Den komplette liste over databehandlere, fælles dataansvarlige og personer med ansvar for behandling af personoplysninger kan rekvireres ved at sende en specifik anmodning til e-mailadressen [indsæt e-mail]

BEHANDLINGSMÅDE

Personoplysninger behandles med automatiserede værktøjer i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at opnå de formål, hvortil de blev indsamlet, og under alle omstændigheder sørger for årlig verifikation af de lagrede data for at slette dem, der anses for forældede, medmindre loven indeholder arkiveringsforpligtelser. .

Databehandlingen finder normalt sted i den dataansvarliges hovedkvarter af personale eller eksterne samarbejdspartnere, der er behørigt udpeget som databehandlere. Den komplette liste over databehandlere og personer med ansvar for persondatabehandling kan rekvireres ved at sende en specifik anmodning til e-mailadressen [indsæt e-mail].

Specifikke sikkerhedsforanstaltninger overholdes for at forhindre tab af data, ulovlig eller forkert brug og uautoriseret adgang.

Registreringen og den relaterede behandling anses for at være gyldig, indtil brugeren afmelder sig, til stede i hver e-mail, eller efter 12 måneder fra den sidste kommunikation, hvoraf der er bevis for direkte interaktion (klik, åbning, svar).

DEN INTERESSEREDE PARTS RETTIGHEDER

I henhold til art. 15 - 21 i EU-forordning 2016/679 tildeles hver interesseret en række rettigheder.

Adgangsret: den interesserede part i henhold til art. 15, har ret til at få bekræftet, at behandlingen af personoplysninger om ham er i gang og om nødvendigt at få en kopi. Han har også ret til at få adgang til personoplysninger om ham og til yderligere oplysninger såsom formålet med behandlingen, kategorierne af modtagere, dataopbevaringsperioden og de rettigheder, der kan udøves.

Ret til berigtigelse: den interesserede i henhold til art. 16, har ret til at få berigtigelse af urigtige personoplysninger vedrørende ham eller integration af samme.

Ret til fortrydelse: Den interesserede part har ret til at få slettet personoplysninger om ham uden unødig forsinkelse, hvis en af grundene angivet i art. 17.

Ret til behandlingsbegrænsning: Den interesserede part har ret til i de tilfælde, der er fastsat i artikel 18 i forordning 2016/679, at opnå behandlingsbegrænsningen.

Ret til dataportabilitet: den interesserede part har ret til at modtage personoplysninger om ham i et struktureret format, der almindeligvis anvendes og kan læses af en automatisk enhed, og har ret til at overføre sådanne data til en anden indehaver uden hindring, i overensstemmelse med hvad der er fastsat i kunst. 20 i forordning 2016/679;

Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Den interesserede part har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende ham i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 21 i forordning 2016/679.

Den interesserede part har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, privatlivsgaranten.

De anmodninger, der er nævnt i de foregående punkter, skal rettes skriftligt til den dataansvarlige. Den dataansvarlige vil inden for de frister, der er fastsat i gældende lovgivning, give et rettidigt svar på anmodninger om udøvelsen af de interesserede parters rettigheder.

Enhver afklaring eller anmodning om afklaring kan rettes skriftligt til den dataansvarlige.

OPDATERINGER OG ÆNDRINGER

Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at ændre, supplere eller periodisk opdatere disse oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning eller de foranstaltninger, som er vedtaget af garanten til beskyttelse af personoplysninger.

De førnævnte ændringer eller tilføjelser vil blive gjort opmærksom på de interesserede parter. Vi opfordrer brugere til at læse fortrolighedspolitikken regelmæssigt for at kontrollere de opdaterede oplysninger og beslutte, om de vil fortsætte med at bruge de tilbudte tjenester.