Wij informeren u dat, op grond van wetsbesluit 30 juni 2003, nr 196 - Code inzake de bescherming van persoonsgegevens, protsoxides Perfetti Titiaan is de eigenaar van de persoonlijke gegevens die u verstrekt.

Voor de behandeling van persoonsgegevens omvat het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslag, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, het gebruik, de interconnectie, blokkeren, communicatie, verspreiding, annulering en vernietiging of de combinatie van twee of meer van deze operaties.

Deze gegevens worden verwerkt door protsoxides met betrekking tot de eisen:

- Als u de gevraagde dienst of een of meer verzoeken uit te voeren;

- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

De gegevens worden verwerkt met behulp van instrumenten die de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen en kan worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde tools voor het opslaan, beheren en doorgeven van de gegevens.

Houd er ook rekening mee dat met betrekking tot deze behandelingen, kunt u de rechten op grond van art te oefenen. 7 (Recht op toegang tot persoonsgegevens en andererechten) van wetgevend besluit nr 196 van 30 juni 2003 (waarvan de tekst hieronder).

Nadere informatie met betrekking tot de verwerking en het doorgeven van uw persoonlijke gegevens kan worden gevraagd, schriftelijk aan protsoxides Tiziano Perfetti, of per e-mail te sturen naar info@protoxide.it~~V.

Wetsbesluit 30 juni 2003, nr 196, art. 7: Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten:

1. De klant heeft het recht om bevestiging van het al dan niet bestaan ​​van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, zelfs indien nog niet geregistreerd, en hun communicatie in begrijpelijke vorm.

2. De klant heeft het recht om informatie te verkrijgen:

a) de herkomst van de persoonsgegevens;

b) de doeleinden en methoden van behandeling;

c) de voor het bij behandeling met elektronische instrumenten logica;

d) de identiteit van de eigenaar, manager en de aangewezen vertegenwoordiger op grond van artikel 5, paragraaf 2;

e) personen of categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die kunnen leren over hen als aangewezen vertegenwoordiger in het land, managers of agenten.

3. De klant heeft het recht om:

a) het bijwerken, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;

b) het wissen, anonimiseren of blokkeren van de gegevens onrechtmatig verwerkte, met inbegrip van gegevens waarvan de retentie is niet nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;

c) de certificering dat de operaties in letters a) en b) zijn aangemeld, ook wat betreft hun inhoud, aan degenen aan wie de gegevens zijn doorgegeven of openbaar gemaakt, tenzij dit bewijst onmogelijk of gaat om een kennelijk onevenredig is aan het beschermde recht.

4. De klant heeft het recht zich te verzetten, geheel of gedeeltelijk:

a) voor legitieme redenen de verwerking van persoonsgegevens, relevant voor de inzameling doeleinden;

b) de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van reclame materialen of directe verkoop of voor het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie.

Copyright ® 2003-2016 protsoxides ®