Vnútorné odpadové bránky

Klasický vnútorný odpadový uzáver s tyčou