Wastegate wewnętrznego

Klasyczny wastegate wewnętrzny z prętem