Ηλεκτρικά καλώδια και καλώδια

Ηλεκτρικά καλώδια και καλώδια αυτοκινήτου με μονή και διπλή μόνωση

Σφιγκτήρας μπαταρίας με θετικό ακροδέκτη ταχείας απελευθέρωσης Fili e cavi elettrici

Σφιγκτήρας μπαταρίας με θετικό ακροδέκτη ταχείας απελευθέρωσης

13,00 €

Σφιγκτήρας μπαταρίας ταχείας αποδέσμευσης αρνητικού πόλου

13,00 €