Przewody i kable elektryczne

Samochodowe przewody i kable elektryczne z pojedynczą i podwójną izolacją

Zacisk akumulatora z szybkozłączem dodatnim Fili e cavi elettrici

Zacisk akumulatora z szybkozłączem dodatnim

13,00 €

Zacisk akumulatora bieguna ujemnego szybkiego zwalniania

13,00 €