Подсилени кабелни връзки за ръкави

Подсилени скоби за затягащи втулки с високо налягане