Remenice a remene

Vykonávame snopy ľubovoľnej veľkosti a typu objemového kompresora. Môžeme poskytnúť pásy rôznych opatrení v závislosti na aplikáciách, po vypočíta valcovania.