Ρυθμιζόμενες τροχαλίες και ιμάντες

Παράγουμε ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες τροχαλίες οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου για ογκομετρικούς συμπιεστές. Μπορούμε να προμηθεύσουμε ιμάντες διαφορετικών μεγεθών ανάλογα με τις εφαρμογές, αφού έχουμε υπολογίσει τη σωστή κύλιση.

There are no products in this category

Search what you are looking for