Zmanjšane krivine v ojačenem silikonu

Zmanjšane silikonske krivulje z dvema različnima premeroma