Силиконов малка извита подсилена

намалена силиконови криви с две различни диаметри