Kabelske vezi z letalsko matico

Kabelske vezi, zaradi katerih motorni prostor izgleda bolj dirke in skrbi!