Všeobecných obchodných podmienok PROTOXIDE

Prečítajte si prosím tieto predajné a dodacie podmienky.

Všeobecne platí:

Tieto podmienky predaja sú jediní uznané PROTOXIDE Tiziano Perfetti (ďalej len PROTOXIDE), pre všetky obchodné transakcie, ak osobitných písomných podmienkach sme sa dohodli, ak z výnimočných dôvodov.

1 Ceny:

Všetky ceny sú uvedené máme za jednotku, ex naše predajné a meny euro bod. Ceny uvedené v písomných ponukách, zasielaných poštou, informačný bulletin, e-mailom alebo faxom, majú obmedzenú platnosť. PROTOXIDE rezervy v každom prípade možnosť skontrolovať ceny oznámené alebo ukázané, po ich zmena vyvolaná problémami s dodávkamialebo kolísanie v Úradnom výmenných kurzov alebo meny výpisu, však oznámenia zákazníkovi, ktorý má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií.

2-Objednávky:

Objednávky možno vykonať telefonicky, faxom alebo e-mailom alebo pomocou nášho on-line obchod.

Objednávky musí byť jasne uvedené meno alebo názov platcu dane alebo DPH, ak existuje, telefónne číslo a e-mailové adresy, plus nejaké zvláštne spôsob doručenia, požadovaný dátum dodania a preferovaný dopravcu a musí byť samozrejme všetko pravda. Neúplné objednávky nebudú brané do úvahy.

PROTOXIDE si vyhradzuje právo vyžiadať si potvrdenie objednávky, s platbou zálohy alebo platbu vopred daného materiálu, v závislosti na objednaný produkt. Informovať vás, že akákoľvek dobierka neodvolá, zrušiť možnosť znovu objednať, pretože non-platba na dobierku zahŕňa poplatky za dopravu vrátane opäť u nás doma a náš systém miestklient automaticky na "čiernej listine". Z tohto dôvodu nebude existovať nejaký spôsob, ako môžete urobiť budúcich objednávok, dokonca s platbou vopred.

potvrdenie objednávok požadované zákazníkom nie sú záväzné, ak materiály objednané nie sú na sklade.

Minimálne množstvo objednávky sú záväzné a sú uvedené v akýchkoľvek ponúk a potvrdení objednávok, pri absencii informácií je určená ako minimálne množstvo jedného kusa za tieto materiály v sklade a merače pre káble, hadice, rúrky a podobne.

3-Dodávka a spracovanie objednávky:

Dodávka sa uskutoční v súlade s podmienkami dohodnutými v poradí. V prípade neexistencie dohody, zašleme spôsobom, ktorý považujeme za relevantný.

Objednávky budú spracované čo najrýchlejšie. V prípade nedodržania dočasného dostupnosti niektorých položiek, si vyhradzuje právo odložiť dodávku až na dostupnosti materiálu. V prípade, že čakanie je príliš dlhá, budeme informovať zákazníka, ktorý rozhodne, do tej doby pre odoslanie tovaru k dispozícii.V prípade, že by niektorá poradové čísla sú k už nie je k dispozícii kvôli zastarávanie alebo zastavila výrobu, vyhradzujeme si právo zvážiť aktuálnej objednávky. Tiež sme na vedomie, že všetky objednávky sú zverené kuriérom a PROTOXIDE nie nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, neskoré doručenie alebo stratou materiálu, teda tovar cestujú na riziko a náklady Príjemca / zákazníka. Dodacie lehoty uvedené v ponukách nie sú záväzné.

4-vád materiálov, nesprávne doručenie a škody:

Zákazník je povinný prezrieť si tovar pri dodaní. Má osem 14   dni, prejavovať reklamáciu za vady pôvodu tovaru alebo nesprávne doručenie, po ktorej budú považované za tovar, ktorý má byť prijaté, a nesmie byť držaný dlhšie ako ktorýkoľvek účet a prípadné sťažnosti.

Ak je reklamácia prijatý našej predajnej kancelárii vrátenia tovaru musí byť dohodnuté s naším "lodné oddelenie a robil" .PROTOXIDE nahradí ju v najkratšom možnom čase.

Pre objednaný tovar nesprávne, rovnaké podmienky, s výnimkou dopravy, ktoré je potrebné zložiť zálohu.

Pokiaľ zákazník neprijme náhradu, bude vám vydaný dobropis.

V prípade poškodenia tovaru v dôsledku dopravy, je zákazník povinný bezodkladne oznámiť prepravcovi (do poškodeného označeného poľa balíka).

Protoxide neručí za škody vzniknuté v dôsledku prepravy tovarov, aj keď vykonávaných prostredníctvom kuriérov vybraných nami.

5 Právo na odstúpenie od zmluvy a odmietnutia objednaného tovaru:

Vzhľadom k tomu, požiadavky predpokladá týkajúce sa zásielkového predaja, súkromný klienta (nie je registrovaná k DPH), ktoré predstavuje nákup prostredníctvom zásielkového predaja má právo zrušiť nákup do 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru, dávať včas písomnej výpovede , Zákazník má právo naZákon tovar vrátiť neporušený, (nikdy nainštalovaný a rovná sa nový aby bol schopný predať novému zákazníkovi ako nový). K tomu je s výnimkou prípadu, keď zákazník alebo spoločnosť, rozhodne na objednávku výberom produktu, ktorý v čase " aby nedošlo k opäť k dispozícii (ľahko identifikovateľné, pretože žiadny náznak slov vedľa obrázka, obvykle dodávané do 24 hodín alebo oznámených prostredníctvom e-mailu alebo telefónu) znamená, že zákazník trvá záväzok obmedzenia "exkluzívne" s Protoxide, takže v prípade, že zákazník neskôr sa rozhodne zrušiť objednávku, nemôže dôjsť k odmietnutia tovaru horizonte slabé, pretože tieto výrobky boli postavené na základe jeho pokynov a konkrétnych potrieb.

6-Garant:

PROTOXIDE distribuuje a predáva komponenty popísané na faktúre pre použitie vo vozidlách a / alebo motorov navrhnutý a postavený ľudí, ktorí nie sú spojené a / alebo riadených Protoxide. Preto sa neodporúča, alebo sa uvažuje o konkrétne použitie odvtedy podmienok použitia týchto komponentov by mohli byť vytvorené na rovnakej alebo na iných podrobnostiach napätia alebo veľmi vážnych problémov a za prípadné očakávania. Protoxide distribuuje a predáva tieto výrobky bez akéhokoľvek obchodného a alebo technické zabezpečenie, a preto akékoľvek výslovné alebo predpokladané záruky sprevádza tieto produkty a kupujúceho a / alebo používateľov, ktorí kontrolovať tieto zložky, to je ten jediný rozhodnúť, ako a kde ich použitie pri uplatňovaní jeho dizajnu za predpokladu, že inštalácia týchto komponentov všetky riziká, rovnako ako, je to možné, a akýkoľvek ušlý zisk, straty, náklady na náhradné tovaru alebo služieb, prerušenie prevádzky, škody na majetku alebo osôb alebo zvierat; alebo akékoľvek priame, nepriame, patrimoniálním, ktoré by mohli mať za následok, takže Protoxide neprijme žiadny poplatok z dôvodu chyby dodaného materiálu alebo súvisiace práce prevedená inštalácia našich komponentov.

Pripomeňme si, že naše výrobky majú byť použité iba na pretekárske vozidlá pri ich nariadenie umožňuje, takže nie sú schválené pre použitie na ceste a absolútne nesmie byť inštalované nahradiť originálne diely cestných vozidiel, pretože jediným výsadou a cieľ naše výrobky je čisto poskytnúť lepšie "vystúpenie" na úkor všetkého ostatného, ​​ako je zníženie životnosti, viac hluku, viac vibrácie, vyššej spotrebe atď, takže zákazník ho akceptuje v plnom rozsahu.

Nájdené na trh menom klienta materiály (tie, ktoré nie sú prítomné v našom on-line katalógu a požadované podľa svojho smeru) sú poskytované bez záruky a sú poskytované ako je a neprijíma sťažnosti na kvalitu posledne menovaných zložiek. (Oxidácia, nedostatok dokumentácie, nedostatočné balenie, dokončovacie práce, atď.).

Materiály zaslané výrobcov alebo poskytovateľov služieb, pri opravách, liečba, alebo záručný výmeny oni cestujú na riziko a náklady zákazníka.

Tieto výrobky Protoxide sú z väčšej časti rozpoznateľné na základe písomného sieťotlačou na ne, alebo štítky, alebo na rovnakom obale. Alterácia alebo odstránenie z nich, dV dealerskej / používateľa, bude vyplývať z Protoxide nedostatok uznania v prípade službe, záruke, opravy alebo iný problém zistený.

7 Dostupnosť:

Dostupnosť materiálov podlieha predchádzajúcemu predaji, s výnimkou sviatkov a blokovanie nepredvídaných okolností, ak nie je uvedené inak, termíny ponuku alebo potvrdenie objednávky.

8-Platby:

Tieto platobné metódy sú definované pred predložením materiálov. Všeobecne je výhodné bankový prevod, transakcie kreditnou kartou alebo Paypal. Okrem toho je možné, aby sumy nižšie ako 990 euro, vyžadujú platbu na hotovosti doručenie na dobierku, kuriérskou službou, ktorá má byť zaplatená v hotovosti, pretože kuriér neprijíma šeky. V každom prípade pred potvrdenie objednávky vám bude navrhnuté automaticky všetky možnosti platby prijaté od nás.

V opačnom prípade zrušenia objednávky či zamietnutie na dobierku oprávňuje pozastavenie nášhozásoby. Dodatočné budúcich dodávok budú musieť byť schválené našou administratívnej správy a vždy bude vyplatená v predstihu pred eventuálnym dodávky.

oslobodenie od 9 zdanením a vývoz:

Tovar určený na vývoz do krajín mimo EHS sa riadi platnými predpismi. Zákazník, ktorý chce využiť oslobodenie od platby DPH, nám pošle kópiu vyhlásenia o zámere ešte pred dodaním tovaru.

Tovar zakúpený priamo od občanov alebo spoločností mimo EHS, je potrebné uhradiť vopred bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Vyhradzujeme si právo zadržať zábezpeku 20% z hodnoty tovaru, kým bol exportovaný doručení dokumentov.

10- Support

Tí, ktorí nakupujú priamo od Protoxide budú mať vyhradený profesionálnu technickú podporu, ktorá im umožní byť v priamom kontakte s našimi zamestnancami a dozvedieť sa viac a viac o zakúpeného produktu. Táto pomoc je platná len pre priame kupujúceho a pre daný výrobok zakúpiť aj samostatne, pretože toTo by mohlo byť požiadaný, prečo na faktúre preukazujúce skutočný nákup.

V dôsledku toho môže Protoxide neposkytuje žiadny druh pomoci alebo podpory materiálu nenakupujú priamo od Protoxide, to isté platí o nakúpeného materiálu "údajne použité alebo údajne mu dal."

Ak sa v prípade, že materiál bol zakúpený od predajcu alebo trénera, druhá bude informovať a prípadne súvisí priamo s technickým oddelením protoxide, len preto, že existujúce vzťah je jedinečný a priamo s tými, ktorí boli urobil "nákup.

Že naša podpora prinesie významnú pridanú hodnotu k zakúpi, najmä ak ten istý výrobok môže byť tiež nájdený na inom mieste, ale mohlo by to mať veľmi odlišné inštalácia a použitie v závislosti na aplikácii žiada, a len vďaka naše návrhy budúcich období z našich skúseností, môže poskytnúť výherné výsledky.

11-osobné údaje:

Údaje poskytnuté zákazníkom pre fakturáciu sú považované za správne, aj v prípade, že počítač účtovacie systémypoukazovať na prípadné chyby. Zákazník musí overiť sám seba a komunikovať okamžite prípadné chyby v osobných údajoch. Je tiež nutné, aby zákazník bezodkladne informovať písomne ​​(mailom alebo faxom) všetky zmeny osobných údajov a presnosť údajov v

PROTOXIDE nemôže byť zodpovedný za chyby alebo problémy vyplývajúce z použitia nesprávnych údajov dodaných zákazníkom.

Pripojenie k stránke PROTOXIDE neprebieha cez zabezpečené pripojenie (SSL), s výnimkou transakcie s kreditnou kartou, ktorá je riadená priamo na zabezpečenom serveri pomocou Setefi (Banca Intesa Group).

PROTOXIDE nepreberá žiadnu zodpovednosť za poskytnuté údaje prostredníctvom internetu (objednávka formuláraa citovať forma) alebo e-mailom.

12-Ochrana osobných údajov:

Spracovanie osobných údajov prebieha prostredníctvom ručného znamená, že počítače a dát spôsobom ustanoveným av každom prípade sa všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany informácií a dôvernosti. Osobné údaje sú spracovávané pomocou PROTOXIDE pre účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou, a preto je vydanie dokumentov a správ týkajúcich sa obchodných transakcií.

V súlade s článkom 13 zákona 675/1996, dotknutá osoba má právo poznať existenciu súboru, ktorý obsahuje vaše osobné údaje, pomocou ktorej PROTOXIDE robí zo svojich dát, vymazanie svojich údajov z archívov, s výnimkou vyžadované pre právne a daňové účely a všetky práva, ktoré sa zákonom 675/1996 grantov.

Strážca osobných údajov všetkých zákazníkov je nasledovné:

PROTOXIDE
Via mučeníkov Kefalonia 25-1 Massa
54100 (MS) TALIANSKO

13 Prijatie pravidiel:

Vystavovanie objednávok a žiadosť o cenovú ponuku na PROTOXIDE, a to aj písomne, telefonicky alebo verbálne akýmkoľvek spôsobom, implicitne znamená to, že prijatie všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

14-Rôzne:

Tieto podmienky sú doplnené stránkach našich služieb, spracovaných materiálov a cenníkov.

Všetky ochranné známky ošetrené PROTOXIDE sú výhradným vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Krajina pôvodu, vzhľadom na osobitný charakter tovaru manipuluje, nemožno identifikovať, pokiaľ nie je jasne uvedené na samotných materiáloch. PROTOXIDE predpokladá,Zodpovednosť smerov daných tretích strán.

15-Spory

Pre akúkoľvek právnu záležitosť, prosím, kontaktujte: Criminal Studio Perfetti Franco P.za Aranci 54100 Massa

Avšak, platia zákony a predpisy. Celý obsah, stránky, text a obrázky sú výhradným vlastníctvom PROTOXIDE. Copyright ® 2003-2015 Protoxide ® Registrovaná ochranná známka