קשרי כבל עם אגוז אווירונאוטיקה

קשרים כבל שהופכים את תא המנוע נראה יותר מרוץ אכפת!