אמבטיות טנקי שמן ודלק

התאוששות נפט מגשימה או לקערות מיכל מים או דלק

10 ליטר מיכל דלק עם מכסה חיישן ברמה אמבטיות טנקי שמן ודלק 10 ליטר מיכל דלק עם מכסה חיישן ברמה אמבטיות טנקי שמן ודלק

10 ליטר מיכל דלק עם מכסה חיישן ברמה

‏239.60 €