יחידות בקרת Unichip, מודולים וחיווט

יחידות בקרה, מודולים וחיווט של Unichip