כתרים לגלגלי תנופה

כתרי סטרטר לגלגלי תנופה מקוריים או פלדה או אלומיניום