כתרים עבור גלגלי תנופה

כתר Starter עבור גלגל תנופה המקורי או פלדה או אלומיניום