ערכת מחברים חשמליים מלאה עבור חיווט המכונית

ערכת מחבר חשמל עבור חיווט כדי להפוך את החיווט מנוע ספציפי עבור מכוניות

בלוק הפצה עם נתיכים לסוללה חיובית מחברים יחידת הבקרה ואת יחידת הכבלים הכבלים בלוק הפצה עם נתיכים לסוללה חיובית מחברים יחידת הבקרה ואת יחידת הכבלים הכבלים

בלוק הפצה עם נתיכים לסוללה חיובית

‏64.00 €