עקומות נירוסטה

Currve נירוסטה בגדלים שונים ועם מזוויות שונות