קלאצ'ים גלגלי תנופה וכתרים מחוזקים של תחרות

מצמדים מחוזקים וגלגלי תנופה חד-מסה מפלדה או סגסוגת קלה וכתרים למנוע המתנע