מים מתנול הזרקה ערכת קירור

ערכת קירור עם הזרמת מים ומתנול