ProtoXide מאת Perfetti Tiziano

Via Martiri di Cefalonia 25-1

54100 מסה (MS) איטליה

טל': + 39-0585-026777

דואר אלקטרוני: אנו מזמינים אותך להשתמש בטופס יצירת הקשר שלנו. לחץ כאן

מספר מע"מ. : IT-01082250455

פתיחת החנות מ: אוקטובר 2003


מנהלת חנות מקוונת : פרפטי טיציאנו


אתר זה נוצר בתשומת לב מירבית. למרות זאת, איננו יכולים לשאת באחריות כלשהי לטעויות כלשהן או לדיוק המידע הכלול בו. אנו מסירים כל אחריות לנזק שנגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש באתר זה.

שם מותג:

ProtoXide הוא סימן מסחרי רשום מספר 46111252 . וכל הזכויות שמורות. המותג ProtoXide יחד עם אתרי האינטרנט www.protoxide.it ו-www.protoxide.eu הם רכושה הבלעדי של חברת Protoxide.

זכויות יוצרים:

זכויות יוצרים בינלאומיות ProtoXide 2003-2019. כל התמונות, הגרפיקה, הסרטונים והטקסטים הקשורים בדומיינים protoxide.it ו-protoxide.eu הם הרכוש הבלעדי של ProtoXide. חל איסור מוחלט להשתמש, להעתיק, לשכפל או לשנות או רק "לגזור", אפילו באופן מינימלי, את התמונות, הסרטונים והטקסטים הקיימים בדומיינים protoxide.it ו-protoxide.eu. כרכוש בלעדי של ProtoXIde וכפופים לחוקי זכויות יוצרים וחוקי הגנה אחרים.

יש לנו תוכנה המאפשרת לנו לייחס אחוז אמיתי, אם תמונה או טקסט אחר נובעים כגנאלוגיה מחומר של רכושנו. התוצאה שתסופק כך תיחשב כהוכחה "בלתי ניתנת למחיקה" במושב המשפטי.

השימוש בו מותר, רק בתנאי שיינתן אישור בכתב על ידי ProtoXide לשימוש בחומר המבוקש (וידאו, תמונות וטקסט), וכן לאחר קבלת האישור לשימוש בחומר שלנו, החובה המוחלטת יישאר לעולם לא להסיר את הנוסח המודפס www.protoxide.it מעל התמונות והסרטונים או הטקסט.

המפרים יוקעו בפלילים ויגיבו בהתאם לתקנות התקפות לגבי הפרת זכויות יוצרים . הקניין הרוחני הכלול בו, כגון פטנטים, סימנים מסחריים וזכויות יוצרים, נשאר מוגן.