καμπύλες ανοξείδωτο χάλυβα

Ανοξείδωτο χάλυβα Currve σε διάφορα μεγέθη και με διαφορετικές γωνίες