Vă informăm că, în conformitate cu Decretul Legislativ 30 iunie 2003, 196 - Codul privind protecția datelor cu caracter personal, protoxid de Perfect Titian este operatorul de date a datelor cu caracter personal furnizate de tine.

Pentru tratamentul datelor cu caracter personal includ colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, prelucrarea, modificarea, selectarea, extragerea, comparația, utilizarea, interconexiunea, blocarea, comunicarea, difuzarea, stergerea si distrugerea, sau o combinație de două sau mai multe dintre aceste operațiuni.

Aceste date vor fi prelucrate deProtoxid deîn raport cu cerințele sale:

- Pentru a executa serviciul solicitat sau a unuia sau mai multor cereri;

- Pentru a se conforma obligațiilor legale;

Datele vor fi prelucrate folosind mijloace adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea și pot fi efectuate folosind instrumente automate pentru a stoca, administra și transmite datele.

Vă rugăm, de asemenea, rețineți că, în legătură cu aceste tratamente, s-ar putea exercita drepturile în conformitate cu articolul 7 (Dreptul de acces la date cu caracter personal și a altordrepturi) din Decretul Legislativ 30 iunie 2003 Nr 196 (din care textul este de mai jos).

Mai multe informații cu privire la manipularea și comunicarea datelor cu caracter personal poate fi solicitat în scris protoxid de Titian Perfetti, sau prin e-mail la info@protoxide.it.

Decretul Legislativ 30 iunie 2003, nr 196, art. 7: Dreptul de acces la date cu caracter personal și alte drepturi

1.Clientul are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, și comunicarea lor în formă inteligibilă.

2.Clientul are dreptul de a obține informații:

a)originea datelor cu caracter personal;

b)scopurile și metodele de tratament;

c)logica aplicată în cazul prelucrării datelor cu instrumente electronice;

d)identitatea proprietarului, manager și reprezentant desemnat în conformitate cu articolul 5, paragraful 2;

e)subiecții sau categoriile de subiecți către care datele cu caracter personal pot fi comunicate sau care pot lua cunoștință de acestea în calitate de reprezentanți desemnați de stat, manageri sau agenți.

3.Clientul are dreptul de a:

a)actualizarea, rectificarea sau, atunci când interesat, integrarea datelor;

b)anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv de date a căror păstrare este necesară în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior;

c)certificarea că operațiunile în literelea)șib)au fost notificate, precum și în legătură cu conținutul acestora, de cei către care datele au fost comunicate sau difuzate, cu excepția cazului în care această obligație se dovedește imposibilă sau presupune utilizarea unor mijloace evident disproporționate în raport cu dreptul protejat.

4.Clientul are dreptul de a se opune, în tot sau în parte:

a)pentru motive legitime la prelucrarea datelor cu caracter personal, pertinente pentru scopuri de colectare;

b)la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în scopul de a trimite materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetare de piață sau comunicare comercială.

Drepturi de autor® ® protoxid2003-2014