Μονάδες ελέγχου Unichip, μονάδες και καλωδίωση

Μονάδες ελέγχου Unichip, μονάδες και καλωδιώσεις