Πλήρες κιτ ηλεκτρικών συνδέσεων ειδικά για την καλωδίωση αυτοκινήτου

Ηλεκτρικό κιτ σύνδεσης για καλωδίωση για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης καλωδίωσης κινητήρα για αυτοκίνητα

Συγκρότημα διανομής με ασφαλειών θετικής μπαταρίας Συνδέσεις μονάδας ελέγχου και καλωδίωση μονάδας ελέγχου Συγκρότημα διανομής με ασφαλειών θετικής μπαταρίας Συνδέσεις μονάδας ελέγχου και καλωδίωση μονάδας ελέγχου

Μπλοκ διανομής με ασφάλειες για θετική μπαταρία

64,00 €