Κορώνες για σφόνδυλους

Κορώνες εκκίνησης για γνήσιους σφόνδυλους ή από χάλυβα ή αλουμίνιο