Κορώνα για σφόνδυλους

Κορώνες εκκίνησης για αρχικούς σφόνδυλους ή χάλυβα ή αλουμίνιο