Корони за маховик

Стартерни корони за оригинални маховик или от стомана или алуминий