Veden ja metanolin injektioruiskuventtiili

Jäähdytyspakkaus vedellä ja metanoli-injektiolla