Σετ ψύξης έγχυσης νερού-μεθανόλης

Σετ ψύξης με έγχυση νερού και μεθανόλης