Kit de refrigeració d'injecció aigua-metanol

Kit de refrigeració amb injecció d'aigua i metanol