ערכת גלגל תנופה עם מצמד בידיסקו מחוזק

ערכת גלגל תנופה עם מצמד נחושת כפולה