Cables de vela específics per a automòbils

Cables específics ja fabricats amb alta conductivitat