Juntes de capçals reforçats amb vora Inox

Juntes de capçals reforçats amb vora Inox