Col·lectors en fosa o fosa

Col·lectors d'expulsió per a turbo en fosa o en fosa especial de material no magnètic