Presos probats

Els presos van provar una alta tracció